Landbouwgrond: Reusel | ha | EUR 8,25 (k.k.)
REUSEL, NABIJ BAKMANNEN (1A) PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van circa 03.15.00 hectaren.
Algemeen
Type:Landbouwgrond
AdresBakmannen 0-ong
PlaatsReusel

Specificaties
Makelaar: Jos van den Heuvel
Conditieskosten-koper (k.k.)
Nummer: 2824634
Aanvaarding: In overleg

In het buitengebied van Reusel aan de Bakmannen (1A) gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 03.15.00 hectaren.

Kadastrale gegevens
gemeente REUSEL, sectie E, nummer 1493 GED., ter grootte van CIRCA 03.15.00 HA

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.

(Bron: kadaster Eindhoven).


Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” van de gemeente Reusel – De Mierden, vastgesteld d.d. 22 september 2009 is het perceel bestemd als:

Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – landschaps- en natuurwaarden 1.
Dubbelbestemming : Natte natuurparel buffer.
Gebiedsaanduiding : Regionale natuur- en landschapseenheid.
Lettertekenaanduiding : Struweelvogels (s).
Gebiedsaanduiding : Extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding : Verwevingsgebied.

(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
• Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van circa 03.15.00 hectaren.
• Het perceel is te bereiken en ontsloten via een openbare verharde weg Bakmannen.
• Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
• Bodemtype: zandgronden.
• Het perceel is niet gedraineerd.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht(Reuselse
jagersvereniging) .
• Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.
• Het jachtrecht op het perceel is verpacht.
• In de verkoop zit geen beregeningsvergunning, eventueel is er wel een vergunning van een andere locatie erbij te kopen.
• Op het perceel is een agrarisch bouwblok voor een klein deel gelegen, de koper zal alle medewerking verlenen, om te zijner tijd toestemming te verlenen, om
dit bouwblok om te zetten naar de bestemming agrarisch. Tevens zal de koper dit gedeelte bouwblok niets opbouwen of op leggen en het alleen gebruiken
voor de teelt van gewassen.

Gewas
Gewasrotatie
• Jaar 2009 : maisland.
• Jaar 2010 : bieten.
• Jaar 2011 : aardappelen.
• Jaar 2012 : graszaad.
• Jaar 2013 : graszaad.
• Jaar 2014 : graszaad.
• Jaar 2015 : aardappelen.
• Jaar 2016 : mais.
• Jaar 2017 : bieten.
• Jaar 2018 : aardappelen.


Bodemkaart
Volgens GIS (Bodemkaart) bestaat de bodem uit:
“Hn21” Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.


Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 8,25 per m2 kosten koper....

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!