Landbouwgrond: Knegsel | ha | Op inschrijving
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING KNEGSEL, EERSELSEWEG Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 06.56.58 hectaren. INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 TOT 12:00 UUR.
Algemeen
Type:Landbouwgrond
AdresEerselseweg 0-ong
PlaatsKnegsel

Specificaties
Makelaar: Jos van den Heuvel
Conditieskosten-koper (k.k.)
Nummer: 2860109
Aanvaarding: available.BY_DATE

ALGEMEEN:
Perceel landbouwgrond, gelegen te KNEGSEL aan de Eerselseweg (nr. 18).
Het perceel heeft een totale perceeloppervlakte van circa 06.56.58 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente VESSEM, sectie M, nummer 650 ged., ter grootte van circa 06.56.58 ha.
Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers, Eindhoven).

BESTEMMING:
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2017”, van de gemeente Eersel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 03 juli 2018 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1.
Functieaanduiding: Landschapswaarden.
Gebiedsaanduiding: Luchtvaartverkeerzone – obstakelbeheergebieden.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

OMSCHRIJVING:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk woensdag 27 februari 2019 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 06.56.58 hectaren, gelegen te KNEGSEL aan de Eerselseweg (nr. 18); kadastraal bekend onder de gemeente VESSEM, sectie M, nummer 650 gedeeltelijk, ter grootte van circa 06.56.58 hectaren.

BETALINGSREHCTEN / PRODUCTIERECHTEN
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

LANDBOUWGROND
Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van circa 06.56.58 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm.
Het perceel is redelijk recht van vorm en ontsloten aan een verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Tegen de Ekkersrijte ligt in het perceel een strook / groensingel met de bestemming agrarisch en de functieaanduiding landschapswaarde. De gemeente is op 14 januari 2019 via een email akkoord met het kappen van deze strook en er is geen herplantplicht volgens de email van de gemeente Eersel.
In het perceel ligt een beregeningsput met vergunning voor de beregening.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Gedeeltelijk in gebruik als schapenweide (afgerasterd) met grasland en grootste deel als
bouwland in gebruik.
In het perceel is nog een oude drinkwaterput aanwezig van circa 3-4 betonringen.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Dillen.

BEREGENINGSVERGUNNING:
Beregeningsvergunning voor 1 put en 25 m³, deze gaan over op de koper, de put ligt sinds 2009 tegen het perceel grasland bij het hekwerk richting Ekkersrijte.

GEWAS:
gewasrotatie:
Direct bij de boerderij 1,5 ha ca. 5 ha
Jaar 2009 : grasland aardappelen
Jaar 2010 : grasland grasland
Jaar 2011 : grasland grasland
Jaar 2012 : grasland grasland
Jaar 2013 : grasland mais
Jaar 2014 : grasland mais
Jaar 2015 : grasland grasland
Jaar 2016 : grasland grasland
Jaar 2017 : grasland grasland
Jaar 2018 : grasland grasland

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 20 maart 2019 bij notariskantoor Maarten Rijntjes (voorheen Muijsson), gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan de Nieuwstraat 44 (5521 CD) / Postbus 18 (5520 AA); telefoonnummer 0497 – 51 27 19; email info@notariseersel.nl, aanwezig te zijn.
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

INSCHRIJVING:
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 27 februari 2019 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Maarten Rijntjes (voorheen Muijsson), gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan de Nieuwstraat 44 (5521 CD) / Postbus 18 (5520 AA); telefoonnummer 0497 – 51 27 19; email info@notariseersel.nl (In bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Knegsel, Eerselseweg”).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

BEZICHTIGING / VRAGEN
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend....

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!