Landbouwgrond: Reek | ha | EUR 270.000,00 (k.k.)
PERCELEN CULTUURGROND – inclusief plant- en boomopstanden - , ter grootte van 03.57.25 hectaren resp. 01.27.80 hectare.
Algemeen
Type:Landbouwgrond
AdresHeijtmorgen 0-ong
PlaatsReek

Specificaties
Makelaar: Theo van Gendt
Conditieskosten-koper (k.k.)
Nummer: 2866492
Aanvaarding: In overleg

In het buitengebied van Reek aan de Heijtmorgen gelegen twee percelen cultuurgrond, inclusief plant- en boomopstanden, ter grootte van 03.57.25 hectaren en 01.27.80 hectare.

Omschrijving van het object:
Percelen cultuurgrond
Het betreft twee percelen cultuurgrond – inclusief plant- en boomopstanden - met een totale perceeloppervlakte van 03.57.25 hectaren resp. 01.27.80 hectare.
De percelen cultuurgrond zijn ontsloten en te bereiken via de openbare verharde weg “Heijtmorgen”.
De percelen worden geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.
De percelen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden ten tijde van de koop.
De oostzijde van perceel 544 bestaat voor ca. 0.65.00 ha uit bosplantsoen.

Kadastrale gegevens
Gemeente SCHAIJK, sectie L, nummer 544, ter grootte van 03.57.25 ha en nummer 150, ter grootte van 01.27.80 ha.
Totaal 04.85.05 HA

Aantekening kadaster:
Op het navolgende perceel rust een herinrichtingsrente ter grootte van:
Perceelnummer 544 € 51,66 met als eindjaar 2019.
Het perceel te SCHAIJK, sectie L, nummer 150 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van Brabant Water NV, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Perceel te Schaijk, sectie L, nummer 544:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Landerd, onherroepelijk vastgesteld d.d. 23 mei 2013. Krachtens het bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch – 2.
Dubbelbestemming: Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning cultuurhistorische openheid.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Perceel te Schaijk, sectie L, nummer 150:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Landerd, onherroepelijk vastgesteld d.d. 23 mei 2013. Krachtens het bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch – 2.
Dubbelbestemming: Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding: Veiligheidszone – leiding.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning cultuurhistorische openheid.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Bezichtiging
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer D.J.M. van Gendt, te bereiken op 06 – 22 66 15 80 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Het betreft een executieverkoop door de hypotheekhouder.
Een dergelijke executieverkoop kent een aantal bijzondere regelingen en bepalingen.
Het is raadzaam daarover advies in te winnen.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 270.000,= kosten koper.
...

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!