Landbouwgrond: Middelburg | 7.54.45 ha | Prijs op aanvraag
Perceel grasland gelegen aan de rand van de bebouwde kom te Middelburg aan de Schotelweg/Leliëndaalseweg, groot 07.54.45 ha.
Algemeen
Type:Landbouwgrond
AdresSchotelweg
PlaatsMiddelburg

Specificaties
Makelaar: Roy van Laarhoven
Conditieskosten-koper (k.k.)
Nummer: 2873300
Aanvaarding: In overleg

Het perceel is gelegen op een mooie locatie aan de rand van de bebouwde kom van Middelburg.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
Middelburg T 2695 Terrein (grasland) 07.54.45 ha
Totale oppervlakte 07.54.45 ha

Aantekening kadaster:
• Het perceel is op een gedeelte belast met een opstalrecht ten behoeve van Evides N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Schaardijk 150 (3063 NH).
• Op het perceel rust een herinrichtingsrente van:
- € 276,34 met als eindjaar 2039.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers, d.d. 17-01-2019).
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.


Bestemming
Krachtens het vigerend “Bestemmingsplan Buitengebied” van gemeente Middelburg, dat is vastgesteld op 28 september 2009, is het object bestemd als:
• Enkelbestemming agrarisch landschapswaarden
• Dubbelbestemming waarde archeologie 3
• Dubbelbestemming waarde beschermd stadsgezicht
(Bron: Ruimtelijke plannen). Zie bijlagen voor bestemmingsplan.


Omschrijving van het perceel
Perceel grasland:
Het perceel is gelegen te Middelburg aan de Schotelweg/ Leliëndaalseweg.

Het perceel is in 2017 en 2018 grondig aangepakt. De sloot is gedempt, er is gecilverd, een nieuwe dam aangelegd aan de Schotelweg en het perceel is gedraineerd om de 6/ 8 meter.

Het perceel heeft een gemiddelde kleilaag van 40 cm variërend van zavel tot zwaardere klei. De ondergrond is veen. Ondanks deze ondergrond is er voldoende draagkracht.

Teelthistorie
2009 : grasland
2010 : grasland
2011 : grasland
2012 : grasland
2013 : grasland
2014 : grasland
2015 : grasland
2016 : grasland
2017 : grasland
2018 : grasland

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Van Laarhoven, te bereiken onder 06-29 52 02 97 of via ZLTO Vastgoed 073 - 217 35 80. Uiteraard kunt u voor vragen ook e-mailen naar roy.van.laarhoven@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.


Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs is op aanvraag.


Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen:
ZLTO Vastgoed
Kantooradres : Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Postbus : 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Email : roy.van.laarhoven@zlto.nl
Telefoonnummer : 073 – 217 35 80
Internet site : www.zltovastgoed.nl / www.ltomakelaars.nl
...
Trudy Jansen

Trudy Jansen

Binnendienst medewerker kantoor Colijnsplaat

Trudy Jansen

Binnendienst medewerker kantoor Colijnsplaat

Trudy is de verbindende kracht in team Zeeland. Zij ondersteunt onze adviseurs met veel inzet, (markt)kennis en enthousiasme en is een even betrouwbaar als vertrouwd aanspreekpunt voor onze klanten. 

 

Simone Kristelijn

Simone Kristelijn

Medewerker Binnendienst | Team Vastgoed | Afdeling Ledenloyaliteit

Simone Kristelijn

Medewerker Binnendienst | Team Vastgoed | Afdeling Ledenloyaliteit
Lieke Sanden

Lieke van der Sanden

Binnendienst medewerker kantoor Den Bosch

Lieke van der Sanden

Binnendienst medewerker kantoor Den Bosch

Lieke is het eerste vertrouwde aanspreekpunt binnen het team Brabant. Ze ondersteunt met haar (markt)kennis de vastgoedcollega’s met enthousiasme bij hun werkzaamheden met een groot gevoel voor kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!