Landbouwgrond: Luyksgestel | ha | EUR 7,25 (k.k.)
LUYKSGESTEL, LOMMELSEDIJK Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.49.85 hectaren.
Algemeen
Type:Landbouwgrond
AdresLommelsedijk 0-ong
PlaatsLuyksgestel

Specificaties
Makelaar: Jos van den Heuvel
Conditieskosten-koper (k.k.)
Nummer: 2919263
Aanvaarding: In overleg

Perceel landbouwgrond, gelegen te LUYKSGESTEL aan de Lommelsedijk (nr. 46).
Het perceel heeft een totale perceeloppervlakte van 02.49.85 hectaren.
Het perceel landbouwgrond is gelegen in het dorp Luyksgestel dat deel uitmaakt van de gemeente Bergeijk, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Luyksgestel, sectie E, nummer 623, ter grootte van 02.49.85 hectaren.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers, Eindhoven).

BESTEMMING:
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “2de Herziening Buitengebied Bergeijk 2017” van de gemeente Bergeijk, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 01 juni 2017 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant deels in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:

Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 5.1.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied vervallen.
(Bron: Ruimtelijke Plannen.nl, d.d. 12 maart 2019).

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

LANDBOUWGROND:
Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 02.49.85 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is ontsloten aan een verharde weg.
Aan de zuidzijde van het perceel loopt een onverharde (doodlopende) weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
In het perceel ligt een beregeningsput met vergunning voor de beregening met 1 installatie met maximaal 20 m3/uur.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.

BEREGENINGSVERGUNNING:
Beregeningsvergunning voor 1 put en 20 m3, deze gaat over op de koper.
De put is verplaatst binnen 50 m van de oude put naar het zuid-westen;
Circa op de plaats van de rode stip.

BODEM
Volgens de Bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van de onroerende zaak uit:

GEWAS
Gewasrotatie:
Jaar 2009 : maïs
Jaar 2010 : gerst
Jaar 2011 : rogge
Jaar 2012 : onbekend
Jaar 2013 : maïs
Jaar 2014 : maïs
Jaar 2015 : maïs
Jaar 2016 : onbekend
Jaar 2017 : grasland
Jaar 2018 : grasland

BEZICHTING / VRAGEN
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 7,25 per m² kosten koper.


...

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!