Naamloos1.jpg
Landbouwgrond: Sint-Oedenrode | ha | EUR 8,25 (k.k.)
PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 01.10.62 hectare.
Algemeen
Type:Landbouwgrond
AdresPlaggensteeg 0-ong
PlaatsSint-Oedenrode

Specificaties
Makelaar: Jos van den Heuvel
Conditieskosten-koper (k.k.)
Nummer: 3196403
Aanvaarding: In overleg

Naamloos1.jpg

In het buitengebied van SINT-OEDENRODE aan de Plaggensteeg, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.10.62 hectare.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, nummer 802, ter grootte van 01.10.62 ha.

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven).


BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode” van de gemeente Sint-Oedenrode, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 15 maart 2012 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en deels onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Landschapswaarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 1 (hoge verwachting).
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2 (middelhoge verwachting).
Gebiedsaanduiding other : Cultuurhistorisch waardevol gebied.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

OMSCHRIJVING:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 01.10.62 hectare.
Het perceel is te bereiken middels een inrit via de openbare verharde weg “Plaggensteeg”.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland (snijmaisland).
Bodemtype: zandgrond.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

GEWAS:
Gewasrotatie
Jaar 2009 : mais
Jaar 2010 : mais
Jaar 2011 : mais
Jaar 2012 : mais
Jaar 2013 : mais
Jaar 2014 : mais
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : mais
Jaar 2017 : mais
Jaar 2018 : mais

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op mobiele telefoon 06 – 53 39 76 30 of telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 8,25 per m2 kosten koper.


...
Naamloos1.jpg Naamloos2.jpg

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!