1.jpg Naamloos.jpg
Verkocht

Verkocht: In het buitengebied van Bergeijk aan de Zandhoefse Dijk gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.35.10 hectaren.

Vraagprijs
Adres: Zandhoefse Dijk, 5571 Bergeijk
Type object Losse grond, zand
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.35.10 hectaren
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond, zand
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Donderdag 28 november 2019
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900316
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Ja
Inrichting Gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 28 november 2019
Laatste wijziging Woensdag 15 januari 2020
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.35.10 hectaren

Indeling

ALGEMEEN:
In het buitengebied van Bergeijk aan de Zandhoefse Dijk gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.35.10 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente Bergeijk, sectie K, nummer 371, ter grootte van 04.35.10 ha.
Aantekening kadaster:
Voor zover geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING:
Krachtens het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017” van de gemeente Bergeijk, deels en werking en vastgesteld d.d. 02 februari 2019, is het perceel bestemd als:
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied vervallen.
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 15 november 2019).

Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” van de gemeente Bergeijk, deels onherroepelijk in werking en vastgesteld d.d. 07 juli 2011 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 2.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologische Verwachtingswaarde.
Functieaanduiding : Specifieke vorm van agrarisch met waarden – cultuurhistorisch waardevol gebied.
Functieaanduiding : Specifieke vorm van agrarisch met waarden – landschapsontwikkelingsgebied.
Gebiedsaanduiding : Groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 15 november 2019).

OMSCHRIJVING:
Perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van Bergeijk aan de Zandhoefsedijk en heeft een perceeloppervlakte van 04.35.10 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 30 cm.
Het perceel landbouwgrond is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is ontsloten via de openbare zandweg.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht, andere gebruiksrechten en feitelijk gebruik door derden.
Het jachtrecht is verpacht.
Eventueel te koop met betalingsrechten.

BEREGENINGSPUT:
Er is een oude beregeningsput zonder vergunning in het perceel aanwezig.

GEWAS:
Gewasrotatie:
Jaar 2009: Mais
Jaar 2010: Aardappelen
Jaar 2011: Bieten
Jaar 2012: Mais
Jaar 2013: Mais
Jaar 2014: Aardappelen
Jaar 2015: Mais
Jaar 2016: Mais
Jaar 2017: Aardappelen
Jaar 2018: Bieten
Jaar 2019: Mais

BEZICHTIGING / VRAGEN
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 –53 39 76 30 of 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl

INFORMATIE:
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs is bepaald op: € 7,75 per m2 kosten koper.
Eventueel zijn de betalingsrechten erbij te kopen.
De vraagprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 6% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Foto's

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken