Verkocht

Verkocht: In het buitengebied van Boekel aan De Aa nummer 3, gelegen vrijstaande langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een stal, veldschuur en tuin op een perc.opp. van 00.96.68 hectare.

€ 410.000,- k.k.
Adres: De Aa 3, 5427 PK Boekel
Type object ALV woning, zand
Perceeloppervlakte 1.700 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

In het buitengebied van Boekel aan De Aa nummer 3, gelegen een vrijstaande langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een stal, veldschuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van 00.96.68 hectare.
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object ALV woning, zand
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Vrijdag 5 oktober 2018
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900234
Vraagprijs € 410.000,- k.k.
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 5 oktober 2018
Laatste wijziging Donderdag 25 juni 2020
Bouw
Type object ALV woning, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 17 a
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom

Beschrijving

In het buitengebied van Boekel aan De Aa nummer 3, gelegen een vrijstaande langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een stal, veldschuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van 00.96.68 hectare.

Indeling

Boekel is een gemeente op de Peelrand in het oostelijk deel van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Naast de hoofdplaats Boekel liggen er ook de plaats Erp op korte afstand.
De gemeente Boekel is een groene en ruim opgezette gemeente, waar plezierig wonen voor iedereen voorop staat.
De gemeente Boekel telt ongeveer 11.000 inwoners en bestaat uit de woonkernen Boekel, Venhorst en Huize Padua. Als sinds het ontstaan van de gemeente in de vroege middeleeuwen is Boekel een echte plattelandsgemeente die gekenmerkt wordt door een uitgestrekt buitengebied en een grote agrarische sector. De gemeente ligt grofweg in de driehoek
’s-Hertogenbosch – Eindhoven – Nijmegen en heeft prima verbindingen met de omliggende plaatsen.
Het object is gelegen op circa 30 autominuten van Nijmegen en Eindhoven.
Boekel heeft een ruim en gevarieerd winkelaanbod. U kunt hier niet alleen terecht voor uw dagelijkse boodschappen, maar ook o.a. voor kleding, boeken en bloemen.

Kadastrale gegevens
BOEKEL N 516 00.17.00 HA
BOEKEL N 1228 00.04.36 HA
ERP R 1412 00.75.32 HA
Totaal 00.96.68 HA

Aantekening kadaster:
Het perceel te Erp, sectie R, nummers 1412 en Boekel N 1228 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht van perceel ten behoeve van Brabant Water N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Loze asbesthoudende waterleiding WOB ligt door het perceel.
Perceel gemeente Erp, sectie R, nummer 1412 en gemeente Boekel, sectie N, nummer 1228 zijn voorlopige oppervlakte; kan iets afwijken na inmeting.
Strook grond voor de boerderij wordt van de gemeente Boekel voor 10 jaar gehuurd voor totaal in deze periode van 10 jaar voor € 50,--.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied 2016”, van de gemeente Boekel. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Bebouwd gebied.
Enkelbestemming : Specifieke regels voor veehouderij.
Enkelbestemming : Beekdal- en broekontginningenlandschap.
Enkelbestemming : Groenblauwe mantel.
Enkelbestemming : Bouwen – bedrijfs- en dienstwoningen.
Enkelbestemming : Nadere regels voor alle archeologische waarden.
Enkelbestemming : Delegatieregels voor aanpassing archeologische verwachtingswaarde.
Enkelbestemming : Afwijken bouwregels bebouwd gebied.
Enkelbestemming : Innovatieregeling.
Enkelbestemming : Bomen en houtopstanden.
Enkelbestemming : Verklarende regels.
Enkelbestemming : Algemene regels.
Enkelbestemming : Welstandregels.
Enkelbestemming : Verboden gebruik Beekdal.
Enkelbestemming : Beekdal met aansluitend open agrarisch landschap.
Enkelbestemming : Functieverandering met afwijking in beekdal met aangrenzend open agrarisch gebied.
Enkelbestemming : Bouwen – agrarische bedrijfsbebouwing.
Enkelbestemming : Functieverandering met melding in beekdal met aangrenzend open agrarisch gebied.
Enkelbestemming : Agrarisch bedrijf – Veehouderij.
Enkelbestemming : Waarde – Archeologie 3.

De onroerende zaak is deels gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 22 oktober 2015 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2.
Bouwvlak : Bouwvlak.
Functieaanduiding : Intensieve veehouderij.
Gebiedsaanduiding other : Beekdalontwikkeling.
Gebiedsaanduiding other : Groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 1.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Wijzigingsbevoegdheden vanuit voormalige gemeente Veghel:
Wijziging naar de bestemming “Wonen”. (Zie bijlage in de verkoopbrochure).

Nutsvoorzieningen
Aangesloten op:
- drinkwaterleiding;
- elektriciteit;
- drukriolering;
- telefoonnet;
- glasvezel aangesloten.

Geen aardgasaansluiting aanwezig.
Bovengrondse olieton is in het verleden erkend gesaneerd.

Omschrijving van het object
Voorhuis van de woonboerderij:
Bouwjaar 1891 en verbouwd in 1974 en 1982 en 1989.
De inhoud bedraagt ca 950 m³.
Opgetrokken in niet geïsoleerde steense muren van baksteen (klein deel is er in de woonkamer een muur aan de binnenzijde voorgezet en bij de slaapkamer (begane grond) asbesthoudende eternietplaat aan binnenzijde). Keuken binnenzijde voorzien van gipsplaten binnenwand.
Dak onbeschoten en gedekt met asbesthouden golfplaten.
Kozijnen gedeeltelijk van hardhout, op de begane grond voorzien van isolerende beglazing.
Centrale verwarming op huisbrandolie in een dubbelwandige tank van 1.300 liter (ketel, 1974)
Begane grondvloer van beton en verdiepingsvloer van hout.

Indeling begane grond:
bijkeuken; toilet; badkamer met bad en douche; keuken met keukenapparatuur van 2000 met hardstenen blad en combimagnetron en keramische kookplaat en vaatwasser; woonkamer met schouw; 2 slaapkamers; speelkamer; gang en meterkast.

Indeling eerste verdieping:
overloop; 2 slaapkamers met asbesthoudende eterniet wanden en open zolder met grote
schouw;

Achterhuis van de woonboerderij met afhang:
Bouwjaar 1891.
Afmetingen 16 m x 18,5m = 296 m².
Opgetrokken in niet geïsoleerde steense muren van baksteen.
Dak beschoten met onbeschoten en voorzien van asbesthoudende eterniet golfplaten.
Betonramen voorzien van enkele beglazing.
Begane grondvloer van beton en verdiepingsvloer van rondhout
Begane grondvloer is over de putten een betonvloer gestort, putten zitten er nog in.

Vleesvarkensstal:
Bouwjaar 1974/1982.
Afmetingen 14,45 m x 71,84 m = 1.038 m².
Opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren van baksteen en gedeeltelijk Durox binnenblad.
Het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten, ligt op stalen spanten en dragende muren en is geïsoleerd met dupanel.
Centrale gang met 12 afdelingen.
Nagenoeg volledig gemetselde put en betonroostervloer, behalve de centrale gang.

Garage / veldschuur:
Bouwjaar ca. 1970.
Afmetingen 9 m x 19,50 m = 176 m², goothoogte 2,95/2,20m, nokhoogte 3,75 m.
De drie wanden zijn opgetrokken in steense muren en gedeeltelijk asbest houdende platen. De voorzijde is open en voorzien van schuifdeuren.
Gedeelte in gebruik als garage met 2 garage deuren(1 elektrisch bediend).

Schapenhok:
Bouwjaar ca. 1970.
Afmetingen 9 m x 10,50 m = 95 m².
De wanden zijn opgetrokken in steense muren.
Het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten en ligt op houten spanten.

Opslagruimte:
Bouwjaar ca. 1970.
Afmetingen 5,50 m x 12 m = 66 m².
De wanden zijn opgetrokken in stalen damwandplaten.
Het dak is gedekt met stalen damwandplaten.

Hertenverblijf (niet vergund):
Bouwjaar onbekend.
De wanden zijn opgetrokken in stalen damwandplaten.
Het dak is gedekt met stalen damwandplaten.

Erfverharding / beregeningsput
Grotendeels voorzien van betonklinkers.
Achterkant van de varkensstal en achter bij kopgevel van de boerderij verhard met zinkslakken.
Er is een beregeningsput aanwezig, echter er mag maximaal tot 10 m3 uit onttrokken worden zonder vergunning.

Milieuvergunning
Zie verkoopbrochure.
(Bron: bvb.brabant).

Opmerking: Geen NB wet of Pas melding aanwezig.

Bezichtiging
Wilt u dit object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80. De heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel zal u rondleiden. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Roerende zaken
Er zijn geen roerende zaken in de koop begrepen.

Aanvaarding
Aanvaarding in zijn geheel, behalve de schuur langs de garage; deze wil verkoper nog 2 jaar zijn materiaal stallen totdat hij een passende woning gevonden heeft.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 410.000,= k.k.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken