1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
Verkocht

Verkocht: DEURNE, ESDONK, TWEE MOOIE KAVELS LANDBOUWGROND, ter grootte van 06.64.60 hectaren en 11.16.90 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 17.81.50 hectaren Afzonderlijk of in zijn geh...

Vraagprijs
Adres: Esdonk, 5753 PH Deurne
Type object Losse grond
Perceeloppervlakte 178.150 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

DEURNE, ESDONK (14)
TWEE MOOIE KAVELS LANDBOUWGROND, ter grootte van 06.64.60 hectaren en 11.16.90 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 17.81.50 hectaren
Afzonderlijk of in zijn geheel te koop
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Losse grond
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Donderdag 5 november 2020
  Aangeboden sinds Donderdag 5 november 2020
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900495
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 5 november 2020
Laatste wijziging Vrijdag 25 december 2020
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 17 ha 81 a 50 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Deurne Q 2169
Perceeloppervlakte 66.460 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Deurne Q 22
Perceeloppervlakte 111.690 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

DEURNE, ESDONK (14)
TWEE MOOIE KAVELS LANDBOUWGROND, ter grootte van 06.64.60 hectaren en 11.16.90 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 17.81.50 hectaren
Afzonderlijk of in zijn geheel te koop

Indeling

Algemeen
In het buitengebied van DEURNE aan de Esdonk (nummer 14) gelegen twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 06.64.60 hectaren en 11.16.90 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 17.81.50 hectaren. Het zijn twee mooie kavels zandgrond.
De percelen landbouwgrond zijn afzonderlijk of in zijn geheel te koop.


Kadastrale gegevens
gemeente DEURNE, sectie Q, nummer 2169, ter grootte van 06.64.60 HA
gemeente DEURNE, sectie Q, nummer 22, ter grootte van 11.16.90 HA
Totale perceeloppervlakte 17.81.50 HA

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied”, van de gemeente Deurne, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 07 juli 2020 en geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Krachtens dit bestemmingsplan is het verkochte bestemd als:

Enkelbestemming : Agrarisch met waarden.
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding : Wetgevingzone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Wetgevingzone – omgevingsvergunning bufferzone bestaande bebouwing (peildatum 1 juli 2008).
Gebiedsaanduiding : Wetgevingszone – wijzigingsgebied zoekgebied ecologische verbindingszone / watersystemen.
Gebiedsaanduiding : Wetgevingzone – omgevingsvergunning bosovergangsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Omschrijving van het object
Veldkavel 1:
• Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 06.64.60 hectaren.
• Het perceel is gelegen aan een openbare verharde weg “Esdonk”.
• Het perceel is te bereiken middels een eigen betonnen inrit.
• In het perceel ligt een betonpad van betonelementen en klein deel betonelementen kavelpad.
• Het perceel is thans in gebruik als akkerbouwgrond.
• Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 30 cm.
• Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
• Het perceel is niet gedraineerd.
• Er is geen beregeningsput aanwezig.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht,
verpacht tot 1-1-2022.
• Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Veldkavel 2:
• Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 11.16.90 hectaren,
• Het perceel is gelegen aan een openbare verharde weg “Esdonk”.
• Het perceel is te bereiken middels eigen inritten.
• Het perceel is thans in gebruik als akkerbouwgrond.
• Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 30 - 40 cm.
• Het perceel is redelijk recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
• Het perceel is niet gedraineerd.
• Er is geen beregeningsput aanwezig.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht,
verpacht tot 1-1-2022.
• Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.


Schouw
Nu we te maken krijgen met steeds extremer weer, is goed onderhoud van sloten en beken belangrijker dan ooit. Bij hevige regenval moet overtollig water via sloten snel afgevoerd kunnen worden om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Als eigenaar ben je veplicht de sloot goed te onderhouden.
Ieder jaar controleert het Waterschap Aa en Maas of het onderhoud goed is uitgevoerd. Deze controle noemen we schouw.

Waterschap Aa en Maas controleert ieder jaar in januari of het onderhoud in orde is.
Goed onderhoud betekent dat:
- de waterloop (talud en bodem) vrij van begroeiing, bladeren en voorwerpen is;
- de zijkanten van sloten en beken (taluds) gemaaid zijn;
- er geen verschuivingen van de zijkanten van de beek/sloot en grondophopingen zijn;
- duikers open en in goede staat zijn;
- de bodem van de sloot breed genoeg is en het talud niet te steil is.

Constateert het Waterschap tijdens de schouw dat een sloot niet goed is onderhouden, dan ontvangt de eigenaar van het Waterschap een brief waarin staat dat het onderhoud alsnog uitgevoerd moet worden en voor welke datum. Als tijdens de herschouw blijkt dat het onderhoud nog niet heeft plaatsgevonden of niet op de juiste manier, dan geeft het Waterschap een aannemer de opdracht om het verplichte onderhoud uit te voeren op kosten van de eigenaar. Als het nodig is, kan het Waterschap zelfs een boete opleggen.

Bezichtiging
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 8,25 per m2 kosten koper.

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 6% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken