Schets 1.jpg Schets 2.jpg
Verkocht

Verkocht: Erp, Sweenslag: perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.01.35 hectaren.

Vraagprijs
Adres: Sweenslag, 5469 KA Erp
Type object Losse grond, zand
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.01.35 hectaren.
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond, zand
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Donderdag 28 november 2019
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900314
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Ja
Inrichting Gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 28 november 2019
Laatste wijziging Dinsdag 24 december 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.01.35 hectaren.

Indeling

ALGEMEEN:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.01.35 hectaren, gelegen in het buitengebied van Erp (gemeente Veghel) aan de Sweenslag; tegenover huisnummer 14.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
VEGHEL P 505 Terrein (akkerbouw) 03.44.10 HA
VEGHEL P 504 Terrein (akkerbouw) 00.57.25 HA
Totale perceeloppervlakte bedraagt 04.01.35 HA

Aantekening kadaster:
Op het navolgend perceel rust een herinrichtingsrente per jaar van:
o Perceelnummer 505 : € 444,96 met als eindjaar 2033.
o Perceelnummer 504 : € 74,04 met als eindjaar 2033.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven)

BESTEMMING:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel, deels onherroepelijk in werking (vastgesteld d.d. 22 oktober 2015), is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaanduiding : Landbouwontwikkeling.
Gebiedsaanduiding : Struweel.
Gebiedsaandudiing : Reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

OMSCHRIJVING:
Het perceel is gelegen te Erp (gemeente Veghel) aan de Sweenslag; tegenover huisnr 14.
Het perceel is gelegen aan de openbare verharde weg Sweenslag.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en tweemaal goed ontsloten aan de openbare verharde weg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het jachtrecht op het perceel is verhuurd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Er is een beregeningsput in het midden van het perceel gelegen, maar is niet meer in gebruik; er is geen bedrijfswaterplan.
Eventueel zijn er 4 betalingsrechten bij te kopen.

GEWAS
Gewasrotatie:
Jaar 2009 : grasland
Jaar 2010 : aardappelen
Jaar 2011 : bieten
Jaar 2012 : bloembollen
Jaar 2013 : mais
Jaar 2014 : aardappelen
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : waspeen
Jaar 2017 : uien
Jaar 2018 : aardappelen
Jaar 2019 : bieten

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
Aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt € 8,50 per m2 kosten koper.

Foto's

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken