Naamloos.jpg Naamloos 1.jpg Naamloos2.jpg

Te koop: Twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 02.59.35 hectaren en 0.64.35 hectare.

€ 195.000,- k.k.
Adres: Kreijl, 5591 TR Heeze
Type object Losse grond
Perceeloppervlakte 25.935 m²
Aanvaarding In overleg

Algemeen

Twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 02.59.35 hectaren en 0.64.35 hectare. Het perceel van 0.64.35 hectare is ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT.
De kavel van 2.59.35 hectaren betreft hoge grond en is voorzien van een vergunde schuilstal, zodat het jaarrond vee / paarden kunnen worden gehouden!
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond
    Aangeboden sinds Donderdag 16 januari 2020
    Aangeboden sinds Donderdag 16 januari 2020
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900319
Prijs € 195.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 16 januari 2020
Laatste wijziging Dinsdag 20 oktober 2020
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 59 a 35 ca
Kadastrale gegevens
Heeze a 5665
Perceeloppervlakte 25.935 m²
Omvang Geheel perceel

Beschrijving

Twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 02.59.35 hectaren en 0.64.35 hectare. Het perceel van 0.64.35 hectare is ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT.
De kavel van 2.59.35 hectaren betreft hoge grond en is voorzien van een vergunde schuilstal, zodat het jaarrond vee / paarden kunnen worden gehouden!

Indeling

Buiten de bebouwde kom van Heeze / Geldrop aan de Rijksweg A67 gelegen twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 02.59.35 hectaren en 00.64.35 hectaren. De kavels liggen in een mooie natuurrijke omgeving. De grootste kavel is voorzien van een schuilstal en betreft hoge grond, zodat het jaarrond vee kan worden gehouden. Het is een ideale locatie voor een paardenliefhebber.

OMSCHRIJVING VAN DE PERCELEN:

Veldkavel 1:
- Het perceel is gelegen te Heeze / Geldrop aan de Rijksweg A67 en heeft een perceeloppervlakte van 02.59.35 hectaren.
- Op het perceel bevindt zich een hulpgebouw / schuilstal, opgetrokken in hout met een golfplaten dak. De maximale goothoogte is 3 meter en de maximale
nokhoogte 5,5 meter.
- In het perceel ligt (een klein gedeelte) een zandweg, ter grootte van circa 700 m2.
- Het perceel is ontsloten en gelegen aan een openbare zandweg.
- Het perceel is thans in gebruik als grasland. Het betreft hoge zandgrond zodat het gehele jaarrond vee kan worden gehouden.
- Het perceel is afgerasterd met wei palen van hout en puntdraden.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en of gebruik door derden;
- Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten;

Veldkavel 2: ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT
- Het perceel is gelegen te Heeze / Geldrop aan de Rijksweg A67 en heeft een perceeloppervlakte van 00.64.35 hectare,
- Het perceel is ontsloten en gelegen aan een openbare zandweg.
- Het perceel is thans ingezaaid als grasland.
- Het betreft een lager gelegen perceel dat onderdeel vormt van een grotere kavel.
- Het perceel is niet afgerasterd.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en of gebruik door derden;
- Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten;

KADASTRALE GEGEVENS:
Veldkavel 1
HEEZE A 5665 Veldkavel 1 01.76.60 HA
HEEZE A 1807 Veldkavel 1 00.58.10 HA
HEEZE A 6063 Veldkavel 1 00.24.65 HA
Totaal 02.59.35 HA

Veldkavel 2
HEEZE E 552 Veldkavel 2 00.64.35 HA
Totaal 00.64.35 HA

Aantekening kadaster:
- Voor zover geen bijzonderheden bekend.
(Bron: De Dienst van het Kadaster en de openbare registers).

GEWASROTATIE:
Veldkavel 1 I II
_____________________________________________
Jaar 2009 : grasland grasland
Jaar 2010 : grasland grasland
Jaar 2011 : grasland grasland
Jaar 2012 : grasland grasland
Jaar 2013 : grasland grasland
Jaar 2014 : grasland grasland
Jaar 2015 : grasland mais
Jaar 2016 : grasland grasland
Jaar 2017 : grasland grasland
Jaar 2018 : grasland grasland
Jaar 2019 : grasland grasland


Veldkavel 2
_____________________________________________
Jaar 2015 : grasland
Jaar 2016 : grasland
Jaar 2017 : grasland
Jaar 2018 : grasland
Jaar 2019 : mais

BESTEMMING:
Veldkavel 1 is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Heeze – Leende 2017”, van de gemeente Heeze - Leende, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 05 maart 2018, in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Enkelbestemming : Verkeer.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – gebied potentiele natuurwaarden.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – weg 0 – 50 m.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – weg 50 – 100 m.
Gebiedsaanduiding : Wetgevingzone – beperkingen veehouderij.
Bouwaanduiding : Specifieke bouwaanduiding hulpgebouw

Bouwaanduiding: Specifieke bouwaanduiding – hulpgebouw:
1.73 hulpgebouw:
Een gebouw, behorende bij een landbouwperceel/landbouwkavel, dat zowel qua afmeting als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het (agrarisch) hoofdgebruik.
Het gaat hier onder meer om dierenverblijven, schuilhutten, schuilgelegenheden, kapschuren, melkschuren, etc.

Veldkavel 2 is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Heeze – Leende 2017”, van de gemeente Heeze - Leende, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 05 maart 2018, in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2.
Gebiedsaanduiding : Milieuzone – boringsvrije zone.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – attentiegebied natuur netwerk Nederland.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – cultuurhistorisch waardevol gebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – cultuurhistorisch vlak.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Wetgevingzone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – weg 50 – 100 m.

INFORMATIE:
Informatieplicht / onderzoek plicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoek plicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

AANVAARDING:
De aanvaarding is in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs veldkavel 1 (02.59.35 ha) € 195.000,= k.k. (inclusief schuilstal)
De vraagprijs veldkavel 2 (00.64.35 ha) € 40.000,= k.k.

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 6% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

INLICHTINGEN
Indien u de percelen wilt betreden of vragen heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met de heer Mr. A.A.H.M. van Heerebeek te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken