3.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg Schets.jpg Schets 2.jpg Schets 3.jpg
Verkocht

Verkocht: LUYKSGESTEL, VLIETERDIJK 29 In het buitengebied gelegen voormalig melkveehouderijbedrijf (zonder bedrijfswoning), bestaande uit een ligboxenstal, jongveestal en landbouwgrond op een perceeloppervla...

Prijs op aanvraag
Adres: Vlieterdijk 29, 5575 AM Luyksgestel
Type object ALV overig
Perceeloppervlakte 113.630 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

LUYKSGESTEL, VLIETERDIJK 29
In het buitengebied gelegen voormalig melkveehouderijbedrijf (zonder bedrijfswoning), bestaande uit een ligboxenstal, jongveestal en landbouwgrond op een perceeloppervlakte van 11.36.30 hectaren
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object ALV overig
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Vrijdag 9 oktober 2020
  Aangeboden sinds Vrijdag 9 oktober 2020
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900492
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 9 oktober 2020
Laatste wijziging Woensdag 27 januari 2021
Bouw
Type object ALV overig
Eveneens Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 11 ha 36 a 30 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Bergeijk
Perceeloppervlakte 113.630 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

LUYKSGESTEL, VLIETERDIJK 29
In het buitengebied gelegen voormalig melkveehouderijbedrijf (zonder bedrijfswoning), bestaande uit een ligboxenstal, jongveestal en landbouwgrond op een perceeloppervlakte van 11.36.30 hectaren

Indeling

Algemeen
In het buitengebied van LUYKSGESTEL, gelegen voormalige melkveehouderijbedrijf (zonder bedrijfswoning), bestaande uit een ligboxenstal, jongveestal en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van 11.36.30 hectaren.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Ter grootte van
LUYKSGESTEL E 136 04.49.00 HA
LUYKSGESTEL E 137 04.69.00 HA
LUYKSGESTEL E 138 00.63.80 HA
LUYKSGESTEL E 139 01.54.50 HA

TOTALE OPPERVLAKTE 11.36.30 HA

- Oppervlakte van het agrarisch bouwblok bedraagt circa 01.25.00 hectare.

Aantekening kadaster:
• Zover bekend geen bijzonderheden.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Nutsvoorzieningen
Aangesloten op:
Drinkwaterleiding;
Elektriciteit.
In de wegberm drukriolering liggen, maar niet aangesloten.

Omschrijving van het object
Ligboxenstal (circa 50 ligboxen):
• bouwjaar 1980.
• afmetingen circa 15 m x 30 m = oppervlakte ca. 450 m², goothoogte 2,20 m, nokhoogte 5 m.
• de stal is 2-rijig (1 + 1).
• opgetrokken in spouwmuren van baksteen.
• het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten en nieuwe lichtplaten en ligt op stalen spanten.
• Dupanel tot 3e gording.
• natuurlijke ventilatie via luchtinlaatkleppen en dichte nok.
• zelfsluitend voerhek.
• Engelse en R-boxen (1980/1990).
• de ligboxenstal is voorzien van een roostervloer en gemetselde putten onder alleen de roosters.
• 5 balks roosters van het jaar 2010.
• melkstal met betegelde wanden en vloer en melkkamer betegelde wanden en vloer en met 2x elektrische boilers(eigendom).
• krachtstroom aansluiting voor de stal 3 x 16 ampère.

Jongveestal / werktuigenberging (42 jongvee):
• bouwjaar 1990.
• afmetingen ca. 15 m x 31 m = oppervlakte 465 m², goothoogte 2,50/4,50 m, nokhoogte ca 6,50 m.
• opgetrokken in niet geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
• het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten en lichtplaten en ligt op gegalvaniseerde stalen spanten.
• natuurlijke ventilatie via luchtinlaatkleppen en open nok met koepel.
• zelfsluitend voerhek.
• R-boxen (1990).
• de jongveestal is voorzien een roostervloer.
• rondpompsysteem met verwarmingslint.
• werktuigenberging en jongveestal zijn geheel onderkelderd (2,25 m diepte) met ca. 850 m³ mestopslag met 3 circuits mixvoorzieningen.
• roosters van het jaar 1990.
• achterin is een werktuigenberging met een volledig gestorte betonvloer en houten schuifdeuren.

Algemeen
• Bij de stallen staat geen (bedrijfs)woning; de herbestemming kan naar statische opslag schuur of voor boomkwekerij of akkerbouwbedrijf.
• Achter de stallen ligt een beregeningsput; maar is niet vergund.

Diversen
Erfverharding:
Ca. 200 m² verharding van betonklinkers / tegels.

Kuilvoeropslag:
Sleufsilo’s met een betonnen vloer en gestorte wanden, wandhoogte ca 1 m 9 m x 50 m

Milieuvergunning
Op 08 januari 1991 is een milieuvergunning verleend.
Zie verkoopbrochure.
(Bron: bvb.brabant).

Opmerking:
Er is geen NB wet vergunning aanwezig.

Betalingsrechten GLB
Betalingsrechten:
De betalingsrechten zijn eventueel erbij te kopen: 11,2 stuks.

Gewas (zie verkoopbrochure)
Gewasrotatie: 1 2 3 4
Jaar 2009 : mais mais grasland mais
Jaar 2010 : mais mais grasland mais
Jaar 2011 : mais mais grasland mais
Jaar 2012 : mais mais mais mais
Jaar 2013 : mais mais mais mais
Jaar 2014 : mais mais mais mais
Jaar 2015 : tagetes vruchtbomen vruchtbomen vruchtbomen
Jaar 2016 : vruchtbomen vruchtbomen vruchtbomen vruchtbomen
Jaar 2017 : vruchtbomen mais mais mais
Jaar 2018 : vruchtbomen mais vruchtbomen mais
Jaar 2019 : mais vruchtbomen vruchtbomen mais


Landbouwgrond
Tot het bedrijf behoort een oppervlakte landbouwgrond van circa 10.11.30 ha.
Kavel met een totale kadastrale oppervlakte van 11.36.30 ha (na aftrek van het bouwvlak / erf van circa 01.25.00 ha).
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 40 - 70 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het jachtrecht is verpacht aan Kwinten / Caeyers.
Waterschap maait elk jaar de waterschapsloot via het perceel.
Beregeningsput zonder vergunning aanwezig.
Goede kwaliteit landbouwgrond voor alle teelten geschikt.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017”, van de gemeente Bergeijk, deels onherroepelijk en in werking getreden (vastgesteld d.d. 22 januari 2020).

Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden 1.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 5.2.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.2.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 5.1.
Dubbelbestemming: Waterstaat – Attentiegebied EHS.
Bouwvlak: Bouwvlak.
Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch – veehouderij.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – ecologische hoofdstructuur.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied vervallen.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Opmerking:
Herbestemmingsmogelijkheden volgens het bestemmingsplan (zie bijlage).
Vlieterdijk 29 te Luyksgestel staat in de lijst voor het houden van alleen melkrundvee.
Er is geen Natuurbeschermingswetvergunning / vergunning Wet Natuurbescherming aanwezig.

Bezichtiging
Wilt u dit object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
De heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
Het object is 01 januari 2021 vrij te aanvaarden.

Vraagprijs
Prijs is op aanvraag.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken