Beschrijving

Perceel landbouwgrond, met een oppervlakte van 01.15.45 hectaren, gelegen aan de Abeelseweg te Middelburg.

Indeling

Algemeen
Het betreft een perceel landbouwgrond, met een totale oppervlakte van 01.15.45 hectaren, gelegen in het buitengebied van Middelburg nabij de Abeelseweg. 

Kadastrale gegevens
Gemeente	Sectie	Nummer	Omschrijving	Oppervlakte
MIDDELBURG	    S	  3295	Terrein (akkerbouw)	01.15.45 HA

Aantekening kadaster:
•	Voor zover geen bijzonderheden bekend. 
(Bron: kadaster). 
 
Bestemming
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, van de gemeente Middelburg, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 28-09-2009 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming		: agrarisch landschapswaarden
Dubbelbestemming	: waarde archeologie 3
 
(Bron: Ruimtelijke Plannen, d.d. 29 maart 2019). 

Landbouwgrond
De kavel ontsluit aan de Abeelseweg, van goede kwaliteit, zware zavel met een op/aflopend profiel. De drainage is recent vernieuwd. Ca. 3 jr. oud. De ontsluiting op de verharde weg (Abeelseweg) en via het fietspad op de Koudekerkseweg is goed.
De vorm is minder. De vlakligging is normaal.
Dit perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het is de laatste jaren biologisch in gebruik geweest.

Aanvaarding 
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs 
De prijs is op aanvraag. 

Bezichtiging
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder 06 - 516 957 51 of via ZLTO Vastgoed 0113 - 24 77 47. 
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar ferko.de.kubber@zlto.nl.

Kenmerken