Naamloos1.jpg Naamloos2.jpg Naamloos3.jpg

Te koop: Oijen, Sassenstraat: Twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 00.93.64 ha en 01.40.50 ha

Prijs op aanvraag
Adres: Sassenstraat, 5394 Oijen
Type object Losse grond
Perceeloppervlakte 9.364 m²
Aanvaarding In overleg

Algemeen

Twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 00.93.64 ha en 01.40.50 ha
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond
    Aangeboden sinds Donderdag 28 november 2019
    Aangeboden sinds Donderdag 28 november 2019
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900317
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 28 november 2019
Laatste wijziging Donderdag 30 april 2020
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zavel
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 93 a 64 ca
Kadastrale gegevens
Oijen e 431
Perceeloppervlakte 9.364 m²
Omvang Geheel perceel

Beschrijving

Twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 00.93.64 ha en 01.40.50 ha

Indeling

ALGEMEEN:
Buiten de bebouwde kom van Oijen aan de Sassenstraat gelegen twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 00.93.64 hectare en 01.40.50 hectare.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gem Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
OIJEN E 431 Terrein (akkerbouw) 00.93.64 ha
OIJEN E 290 Terrein (akkerbouw) 01.40.50 ha

Aantekening kadaster:
Perceel te OIJEN, sectie E, nummer 431: grens en grootte “voorlopig”.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: Kadaster Eindhoven).

OMSCHRIJVING:
De percelen landbouwgrond zijn gelegen in het buitengebied van Oijen aan de Sassenstraat en hebben een perceeloppervlakte van 00.93.64 hectare respectievelijk 01.40.50 hectare.
Bodemsoort: lichte zavelgrond.
De percelen landbouwgrond zijn thans in gebruik als grasland.
De percelen zijn niet gedraineerd.
De percelen zijn ontsloten via de openbare verharde weg Sassenstraat.
De percelen worden geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

BESTEMMING:
Perceel 1:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Oss – 2019”, ontwerp d.d. 20 december 2017 en bestemmingsplan “Buitengebied Lith 2013” van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 december 2014 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden - Landschap
Gebiedsaanduiding : Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – oeverwal.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Perceel 2:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Oss – 2019”, ontwerp d.d. 20 december 2017 en bestemmingsplan “Buitengebied Lith 2013” van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 december 2014 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie verwachtingswaarde hoog.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – komgebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – overig agrarisch gebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding other : Overig – oijense polder.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

GEWAS:
Perceel 1: gewasrotatie:
Jaar 2009: Mais
Jaar 2010: Mais
Jaar 2011: Mais
Jaar 2012: Mais
Jaar 2013: Mais
Jaar 2014: Mais
Jaar 2015: Mais
Jaar 2016: Mais
Jaar 2017: Mais
Jaar 2018: Grasland
Jaar 2019: Grasland

Perceel 2: gewasrotatie:
Jaar 2009: Mais
Jaar 2010: Mais
Jaar 2011: Mais
Jaar 2012: Grasland
Jaar 2013: Grasland
Jaar 2014: Grasland
Jaar 2015: Grasland
Jaar 2016: Grasland
Jaar 2017: Grasland
Jaar 2018: Grasland
Jaar 2019: Grasland

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Op de percelen rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 22 66 15 80 of 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

INFORMATIE:
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs is op aanvraag.
De vraagprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 6% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken