Beschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.67.70 hectaren, gelegen aan de Nieuwe Stelleweg te Philippine.

Indeling

Algemeen
Het object is gelegen in het buitengebied van Philippine aan de Nieuwe Stelleweg. 
Philippine is een van de dorpen onderdeel uitmakend van de gemeente Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Philippine is het mosseldorp bij uitstek.
Het betreft een perceel landbouwgrond van goede kwaliteit met een totale oppervlakte van 05.67.70 hectare.

Kadastrale gegevens
Gemeente	Sectie	Nummer	Omschrijving	Oppervlakte
SAS VAN GENT	Q	529	Landbouwgrond	05.67.70 HA
TOTAAL 				     05.67.70 HA 
(Bron: kadaster).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied”, dat is vastgesteld op 25-06-2013 is het object bestemd als:
•	Enkelbestemming        	Agrarisch 
•	Gebiedsaanduiding	wro-zone – wijzigingsgebied 
(Bron: Ruimtelijke plannen). Zie bijlagen voor bestemmingsplanregels.

Landbouwgrond
De kavel ontsluit aan de openbare weg.
De kavel is vlak gelegen.
Het perceel is vlak gelegen en goed ontsloten. 
De bouwvoor bestaat uit lichte zavel, met in de ondergrond deels een aflopend profiel en deels een zandlaag.

Gewas
	Gewasrotatie: 
	Jaar 2015	: Mais
	Jaar 2016	: Aardappelen
	Jaar 2017	: Mais
	Jaar 2018	: Mais
	Jaar 2019	: Mais
        Jaar 2020	: Aardappelen

Aanvaarding 
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs 
De vraagprijs is op aanvraag.

Bezichtiging / Inlichtingen
Wenst u het object te bezichtigen of mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de makelaar, de heer Ing. F. de Kubber, te bereiken onder mobiele nummer 06 - 516 957 51 of via ZLTO Vastgoed 0113 – 24 77 47. 
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar ferko.de.kubber@zlto.nl.

Kenmerken