Verkocht

Verkocht: SCHIJNDEL, Heiweg / Bremweg: PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 02.91.30 hectaren

Vraagprijs
Adres: Heiweg, 5481 SC Schijndel
Type object Losse grond, zand
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

SCHIJNDEL, Heiweg / Bremweg: PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 02.91.30 hectaren
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond, zand
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Vrijdag 5 oktober 2018
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900235
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 5 oktober 2018
Laatste wijziging Vrijdag 17 april 2020
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom

Beschrijving

SCHIJNDEL, Heiweg / Bremweg: PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 02.91.30 hectaren

Indeling

In het buitengebied van Schijndel, gelegen aan de Heiweg / Bremweg, perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.91.30 hectaren.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Ter grootte van
SCHIJNDEL M 373 02.91.30 ha

Aantekening kadaster:
• Op het perceel rust een herinrichtingsrente van:
o € 264,18 met als eindjaar 2034;
• Het perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van:
o Brabant Water N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
• Kwalitatieve verbintenis: voor het behouden van de 5 vliegdennen en 1 knotboom.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.

(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 24 september 2015 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Dubbelbestemming : Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle gebieden.

Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 27 juni 2013 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Open landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning waardevolle heideontginning.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
• Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.91.30 hectaren.
• Het perceel is te bereiken en ontsloten via de openbare verharde weg Heiweg.
• Het perceel is thans in gebruik als grasland en gedeelte als bouwland.
• Bodemtype: zandgronden.
• 2 vlierden bomen op de grens van het perceel en 5 landschapsbomen en 1 knotboom.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
• Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Gewas
Gewasrotatie
• Jaar 2015 : grasland
• Jaar 2016 : grasland
• Jaar 2017 : aardappelen
• Jaar 2018 : snijmais/grasland

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 7,25 per m2 kosten koper.

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken