3.jpg 1 .jpg 2 .jpg
Verkocht

Verkocht: In het buitengebied van de gemeente Schijndel aan de Oetelaarsestraat / De Kuilen, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.29.30 hectaren.

Prijs op aanvraag
Adres: Oetelaarsestraat, 5481 Schijndel
Type object Losse grond, zand
Perceeloppervlakte 32.930 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.29.30 hectaren
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond, zand
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Donderdag 24 oktober 2019
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900312
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 24 oktober 2019
Laatste wijziging Woensdag 29 juli 2020
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3 ha 29 a 30 ca

Beschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.29.30 hectaren

Indeling

ALGEMEEN:
In het buitengebied van de gemeente Schijndel aan de Oetelaarsestraat / De Kuilen, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.29.30 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Schijndel, sectie L, nummer 379 en gemeente Sint-Michielsgestel, sectie O, nummer 486, totaal ter grootte van 03.29.30 hectaren.
Aantekening kadaster:
Perceel te Schijndel, sectie L, nummer 379: opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V., gevestigd te Groningen.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING:
Perceel te SCHIJNDEL, sectie L, nummer 379:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied”, van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 27 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en deels onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – natuur en landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 5.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming : Leiding – Gas.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning historische verkavelingsstructuren.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie.

Perceel te SINT-MICHIELSGESTEL, sectie O, nummer 486:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Michielsgestel”, van de gemeente Sint-Michielsgestel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 25 januari 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – natuur- en landschapswaarden.
Gebiedsaanduiding other : Archeologische verwachtingswaarde 2.
Gebiedsaanduiding other : Besloten gebied.
Gebiedsaanduiding other : Historisch landschappelijk gebied.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.

GEWASROTATIE
Jaar 2009: mais
Jaar 2010: mais
Jaar 2011: bieten
Jaar 2012: aardappelen
Jaar 2013: mais
Jaar 2014: mais
Jaar 2015: bieten
Jaar 2016: mais
Jaar 2017: mais
Jaar 2018: mais
Jaar 2019: aardappelen

Jaar 2009: mais
Jaar 2010: mais
Jaar 2011: mais
Jaar 2012: aardappelen
Jaar 2013: mais
Jaar 2014: mais
Jaar 2015: mais
Jaar 2016: bieten
Jaar 2017: mais
Jaar 2018: mais
Jaar 2019: aardappelen

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Perceel landbouwgrond heeft een totale perceeloppervlakte van 03.29.30 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 30 cm.
Het perceel is goed te bereiken en ontsloten aan de verharde weg “De Kuilen”.
Het perceel landbouwgrond is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Er rusten geen productierechten en geen betalingsrechten op het perceel.
Het jachtrecht is verhuurd.
Er is geen beregeningsput aanwezig.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Eventueel te koop met betalingsrechten.
Feitelijke gebruik per 1 januari 2020.

BEZICHTIGING / VRAGEN
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl

Informatie
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding:
In overleg.

Vraagprijs
Vraagprijs is bepaald op € 7,25 per m2 kosten koper.
Exclusief de betalingsrechten, deze zijn er wel bij te kopen.

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken