Topo1.jpg Topo2.jpg
Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.08.30 hectare (volgens Verordening Ruimte aangewezen als “stedelijk ontwikkelingsgebied”)

€ 100.000,- k.k.
Adres: Nieuwe Lijn, 5032 PB Tilburg
Type object Losse grond
Perceeloppervlakte 10.830 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.08.30 hectare (volgens Verordening Ruimte aangewezen als “stedelijk ontwikkelingsgebied”)
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Vrijdag 19 maart 2021
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900513
Vraagprijs € 100.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 19 maart 2021
Laatste wijziging Maandag 7 juni 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 8 a 30 ca
Kadastrale gegevens
Tilburg AH 120
Perceeloppervlakte 10.830 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.08.30 hectare (volgens Verordening Ruimte aangewezen als “stedelijk ontwikkelingsgebied”)

Indeling

Algemeen
Buiten de bebouwde kom van TILBURG aan de Nieuwelijn, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.08.30 hectaren.

Ligging van het perceel
Kadastrale gegevens
Gemeente TILBURG, sectie AH, nummer 120, grootte 01.08.30 HA
Aantekening kadaster: Voor zover geen bijzonderheden bekend.
(Bron: De Dienst van het Kadaster en de openbare registers).

Gewasrotatie
Jaar 2009 : grasland
Jaar 2010 : grasland
Jaar 2011 : grasland
Jaar 2012 : grasland
Jaar 2013 : grasland
Jaar 2014 : grasland
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : mais
Jaar 2017 : mais
Jaar 2018 : mais
Jaar 2019 : mais
Jaar 2020 : mais
Jaar 2021 : mais (LABS)
Grondsoort: zand: 100%

Bestemming
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied West”, van de gemeente Tilburg, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 21 januari 2011, in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie
Gebiedsaanduiding : Geluidzone – Luchtvaart
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – Verwevingsgebied
Afbeelding kaart (Ruimtelijke Plannen).

Volgens de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 1 maart 2020) is de kavel aangewezen als “stedelijke ontwikkeling”. Dat biedt overigens geen garantie. De provincie geeft hiermee te kennen dat er mogelijkheden liggen tot bestemmingswijziging.

Blijkens het momenteel lopende plan “Wijkevoort” zijnde een plan voor maximaal 80 hectare bedrijfsterrein, valt onderhavig perceel net buiten de plangrens. Dit laat onverlet dat er in de toekomst mogelijk wel een ontwikkeling komt.

Omschrijving van het object
- Het perceel is gelegen aan de Nieuwelijn te Tilburg en heeft een perceeloppervlakte van 01.08.30 hectare.
- Het is hoger gelegen grond met een humushoudende deklaag van ca. 50 cm.
- Het perceel betreft een L-vorm en is ontsloten aan de openbare verharde weg Nieuwelijn.
- Het perceel is niet gedraineerd.
- Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
- Het perceel is in gebruik ten behoeve van maïs.
- Het perceel is niet afgerasterd.
- Beregening van het perceel is niet mogelijk doch normaliter ook niet nodig.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en of gebruik door derden;
- Het jachtrecht is verhuurd;
- Op het perceel rusten betalingsrechten doch geen productierechten;

Bodemsoort
Volgens de Bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van de onroerende zaak uit hoge zwarte enkeerdgrond; leemarm en zwak lemig fijn zand.

Informatie
Informatieplicht / onderzoek plicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoek plicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, e.d.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs:
De vraagprijs bedraagt: € 100.000 k.k.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 8% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Inlichtingen
Indien u het perceel wilt betreden of vragen heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met de heer Mr. A.A.H.M. van Heerebeek te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of 073 - 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.

Foto's

Plattegronden

Sluiten

Recent bekeken