Beschrijving

GLASTUINBOUWBEDRIJF, bestaande uit een teeltkas (6.048 m²) en bedrijfsruimte (864 m² bruto), op een totale oppervlakte van 01.21.20 ha, gelegen aan de Smitsschorreweg 9 te Westdorpe (het betreft het voormalig voorlichtings- en opleidingscentrum).

Indeling

Algemeen
Het complex is gelegen in de Smitsschorrepolder, vlakbij Terneuzen, aan de Smitsschorreweg 9 te Westdorpe. 

Het betreft het voormalig Voorlichtings- en Opleidingscentrum (VOC) voor toekomstige medewerkers in de kas voor functies als oogst medewerker en inpakker/sorteerder.     
Het geheel bestaat uit een teeltkas, bedrijfsruimte met inpandige verwerkingsruimte, kantine, kantoor, ontvangstruimte met balie, leslokaal, sanitaire ruimtes e.v.

Kadastrale gegevens
Gemeente	Sectie	Nummer	Omschrijving	                Oppervlakte
Sas van Gent	M	    1397	    Bedrijvigheid (agrarisch),Erf - tuin	01.21.20 ha 

Aantekening kadaster:
•	op het perceel Gem. Sas van Gent, sectie M, nr. 1397 rust een opstalrecht
  nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel t.n.v. WarmCO2 Beheer B.V.*
•	kwalitatieve verplichting. 
(Bron: kadaster, d.d. 30-09-2020).

* Warmco2: Gecontracteerde capaciteit warmte 0,5 MW/ha. en CO2 175 kg/ha/uur.
	 Verplichtingen afnemer: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet  
                           doorleveren.
                          Afnemer stelt grond en gebouw beschikbaar en heeft verplichting    
                          de gehele installatie deugdelijk te verzekeren.
                          De vastrechtvergoeding bedraagt thans ca. € 25.000,-/jr.
    					      Contracttermijn 15 jaar, ingangsdatum mei 2010; 
                          minimaal 1 jr. op voorhand opzeggen. 
 
Nutsvoorzieningen
Aangesloten op:
-	drinkwaterleiding;
-	elektriciteitsnet;
-	riolering;
-	kabel;
-	noodstroomvoorziening.

Bestemming
Krachtens het vigerend “Glastuinbouw Kanaalzone - herziening 2017”, dat is vastgesteld op 
14-12-2017, is het object bestemd als:
•	Glastuinbouwdoeleinden
•	Dubbelbestemming Leidingen
(Bron: Ruimtelijkeplannen.nl). Zie bijlagen voor bestemmingsplanregels.
 
Omschrijving van het object
BEDRIJFSRUIMTE / KANTOOR:
Afmeting: Ca. 54 m x 16 m
Oppervlakte: 864 m² (bruto) 
Bouwjaar: 	2008

Deze ruimte aan de voorzijde van het complex bestaat uit een: 
Verwerkingsruimte                     ca. 310 m²
Ketelhuis en technische ruimte           ca. 144 m²
Sanitair, wasgelegenheid en corridor      ca.  90 m²
Kantine, kantoren, ontvangst ruimte/balie ca. 306 m²
Zolder etage                           ca. 396 m²       	

Opgetrokken met gegalvaniseerd staal. ISO panelen (sandwich) buitenschil op betonnen plint, aluminium kozijnen beschikkend over dubbelglas (draai/kiep); dak sandwichpanelen; overhead deur, elektr. bedienbaar (4 m x 4,25 m); gietbetonvloer gevlinderd; sanitaire ruimten volledig betegeld. De ruimte wordt geventileerd met een gebalanceerd ventilatie systeem .

De goothoogte bedraagt ca. 6 m.; vanwege de tralieligger is de vrije inpandige hoogte in de werkruimte ruim 5 m. Het ketelhuis is voorzien van extra isolatie. 
Hiermee is een isolatiewaarde bereikt van: RC = 2,5 W/m².

GLASOPSTAND
Afmeting: Ca. 94,5 m x 64 m (bruto)
Oppervlakte: 6.048 m²
Bouwjaar: 	2008

De poothoogte bedraagt ca. 5,8 m. Staander inclusief prefab betonpaal (oplanger)
4 afdelingen. In het midden van de kas ligt een betonpad van voor naar achter.
Half in de kas is een tussenwand geplaatst.
2-ruits halve luchtramen. Computer gestuurd. Tralieligger (2 kappen x 4 m)
Hijsverwarming; Dekwasserrail; Aluminium goten.

WATERBASSINS EN WOT 
Buiten staan een 2-tal watersilo`s elk met een inhoud van 63 m³.
Hiernaast staat een warmte opslag tank met een inhoud van ca. 120 m³. 
Verderop ligt een waterbassin; dit betreft een aardenwal bekleed met folie voor opslag regenwater vanaf de kas. De capaciteit van het waterbassin bedraagt ca. 1.180 m³.

Erf en erfverharding
De oppervlakte van de erfverharding bedraagt ca. 2.000 m². Het betreft asfalt.
De totale meet een oppervlakte van 12.120 m² 

Aanvaarding 
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs 
De vraagprijs is op aanvraag.

Bezichtiging / Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder 06 - 516 957 51 of via ZLTO Vastgoed 0113 - 24 77 47. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar ferko.de.kubber@zlto.nl.

Kenmerken