Ligging percelen.jpg Veldkavel 1.jpg Veldkavel 2&3.jpg Bestemming veldkavel 1.jpg Bestemming veldkavel 2&3.jpg Katwijksebaan.JPG Beelenweg.JPG

Te koop: Katwijksebaan, 5455 GC Wilbertoord

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Perceeloppervlakte 27.985 m²
Aanvaarding In overleg

Algemeen

Buiten de bebouwde kom ten zuiden van Wilbertoord aan de Katwijksebaan en Beelenweg gelegen drie percelen landbouwgrond, ter grootte van 01.78.85 ha, 00.62.00 ha en 00.39.00 ha tezamen groot 02.79.85 ha.
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond
    Aangeboden sinds Vrijdag 22 januari 2021
    Aangeboden sinds Vrijdag 22 januari 2021
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900503
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 22 januari 2021
Laatste wijziging Donderdag 11 februari 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 79 a 85 ca
Locatie
Ligging Aan rustige weg, In bosrijke omgeving, Platteland, Vrij uitzicht
Kadastrale gegevens
MILL D 2560
Perceeloppervlakte 6.200 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
MILL D 2221
Perceeloppervlakte 3.900 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
MILL P 395
Perceeloppervlakte 17.885 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

Buiten de bebouwde kom ten zuiden van Wilbertoord aan de Katwijksebaan en Beelenweg gelegen drie percelen landbouwgrond, ter grootte van 01.78.85 ha, 00.62.00 ha en 00.39.00 ha tezamen groot 02.79.85 ha.

Indeling

Algemeen
Buiten de bebouwde kom ten zuiden van Wilbertoord aan de Katwijksebaan en Beelenweg gelegen drie percelen landbouwgrond, ter grootte van 01.78.85 ha, 00.62.00 ha en 00.39.00 ha tezamen groot 02.79.85 ha.

Twee percelen zijn tegen elkaar aan gelegen waarbij het ander perceel op zeer korte afstand is gelegen. De percelen zijn gemakkelijk te bewerken vanwege de rechte hoeken.

Kadastrale gegevens
MILL P 395 Terrein (akkerbouw) 01.78.85 ha
MILL D 2560 Terrein (akkerbouw) 00.62.00 ha
MILL D 2221 Terrein (akkerbouw) 00.39.00 ha
TOTAAL: 02.79.85 ha

Aantekening kadaster:
Het perceel te MILL, sectie D, nummer 2560 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van Enerxis Netbeheer B.V.

Blijkens informatie van het Kadaster rust op het perceel te MILL, sectie P, nummer 395 een herinrichtingsrente ter grootte van € 72,15, met als eindjaar 2027.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

(Bron: Kadaster Eindhoven).

Veldkavel 1 aan de Katwijksebaan:
Perceel landbouwgrond, kadastraal bekend; gemeente MILL, sectie P, nummer 395, groot 01.78.85 ha. Het perceel bestaat uit een mooi rechthoekig blok en middels de verharde Katwijksebaan toegankelijk. Aan de Katwijksebaan is er een sloot gelegen. De percelen zijn volgens normale agrarische gebruik onderhouden.

Veldkavel 2 & 3 aan de Beelenweg:
Percelen landbouwgrond, kadastraal bekend; gemeente MILL, sectie D, nummer 2560 & 2221, respectievelijk 00.62.00 ha & 00.39.00 ha, tezamen groot 01.01.00 ha. Percelen zijn t.o.v. elkaar gunstig gelegen waarbij het toegankelijk is middels de verharde Beelenweg.

Algemene informatie
- De percelen landbouwgrond zijn gelegen in het buitengebied van Mill aan de Katwijksebaan (respectievelijk 01.78.85 ha) en Beelenweg (respectievelijk 00.62.00 ha & 00.39.00 ha) tezamen groot 02.79.85 ha.
- Bodemsoort: lichte zandgronden.
- De percelen landbouwgrond zijn thans in gebruik als maïsland.
- Circa 5 jaar geleden zijn er bij alle percelen nog een onderhoudsbekalking uitgevoerd.
- Percelen zijn niet gedraineerd.
- Percelen zijn niet voorzien van omheining.
- De percelen zijn volgens normale agrarische gebruik onderhouden.
- De percelen zijn ontsloten via de openbare verharde weg Katwijksebaan & Beelenweg.
- De percelen worden geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.
- Voorwaarden van verkoper is dat veldkavel 2 & 3 als één koop wordt gezien.

Bestemming
Veldkavel 1:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert”, (deels in werking) vastgesteld door de raad van deze gemeente op 20 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – IHCS – Zone
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – ILS – Zone 4
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – Radarverstoringsgebied
Gebiedsaanduiding : Leefgebied struweelvogels
Gebiedsaanduiding : Leefgebied struweelvogels
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – Verwevingsgebied

Veldkavel 2 & 3:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert”, (deels in werking) vastgesteld door de raad van deze gemeente op 20 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – IHCS – Zone
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – ILS – Zone 4
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – Radarverstoringsgebied
Gebiedsaanduiding : Zone landschap, leefomgeving en gezondheid
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – Verwevingsgebied

Betalingsrechten / productierechten
Op de percelen rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Bezichtiging / vragen
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. Demirci, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 11 91 06 35 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80.

Informatie
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs voor perceel gelegen aan de Katwijksebaan, MILL, sectie P, nummer 395 bedraagt € 8,- / m²
De vraagprijs voor perceel gelegen aan de Beelenweg, MILL, sectie D, nummers 2560 & 2221 bedraagt € 7,50 / m².

De vraagprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken