WOZ Bemiddeling

Ieder jaar ontvang je van de gemeente de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde wordt als grondslag gebruikt voor diverse belastingen en daarom is het belang van een correcte waarde groot.Een verlaging van de WOZ-waarde zorgt voor een lagere aanslag:

  • Onroerend Zaak Belasting eigenaar
  • Onroerend Zaak Belasting gebruiker
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Schenk- en erfbelasting

WOZ waarde van agrarische objecten

Agrarische taxaties zijn complex en veel agrarische objecten worden dan ook te hoog getaxeerd. Gemeenten houden onvoldoende rekening met de huidige marktsituatie zoals bijvoorbeeld met de crisis in de varkenshouderij en melkveehouderij. Ook bij objecten waarbij de WOZ-waarde voor 2016 reeds na bezwaar verlaagd is, loont het om in 2017 de waarde opnieuw te laten controleren. Volgens nieuwe kengetallen uit de markt moeten de waardes van agrarische objecten voor belastingjaar 2017 namelijk nog verder dalen.

Daarnaast wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met de diverse vrijstellingen zoals de werktuigenvrijstelling. De Wet WOZ zegt namelijk dat bepaalde werktuigen geen onderdeel van het gebouw zijn en daarom ook niet in aanmerking komen voor de afschrijvingsbeperking die van toepassing is op het vastgoed. Een goed voorbeeld zijn melkrobots of luchtwassers, deze werktuigen dienen vrijgesteld te worden en mogen dan ook niet meegenomen worden in de heffingsgrondslag.

ZLTO kan een contra taxatie maken voor de eigenaar van het vastgoed. Het is echter niet voor elk object waarvoor bezwaar wordt ingediend noodzakelijk dat er een taxatie ter plekke plaats vindt. De taxateur zal beoordelen of een taxatie ter plekke nodig is of niet.

Gratis WOZ-waarde controle

ZLTO controleert in samenwerking met een externe partij gratis de WOZ-waarde. Indien deze te hoog blijkt wordt er gratis bezwaar voor je ingediend. De hele bezwaarprocedure wordt vanaf het begin tot het einde uit handen genomen. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard is de gemeente wettelijk verplicht de kosten te vergoeden. Is dit niet het geval dan zijn de kosten voor de externe partij. Het kost in elk geval niets en bespaart je tijd, geld en administratie.

Reageren

Heb je belangstelling voor deze gratis dienstverlening, meld je dan aan via de website van ZLTO Vastgoed. Let op, er is door de externe partij binnen zes weken na de aanslagdatum de tijd om het bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.

 

 

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

We richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!