Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
HAAREN, HOLSTRAAT 2 
In het buitengebied gelegen - tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch - op een goed ontsloten en bereikbare locatie, een vrijstaande langgevel woonboerderij met diverse bedrijfsgebouwen en landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 07.74.81 hectaren
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET VRIJDAG 11 JUNI 2021 TOT 12.00 UUR

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft een agrarische locatie, bestaande uit een langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een voormalig ligboxenstal/oude schuur/werktuigenloods, voormalig vleesvarkensstal, voormalig jongveestal/varkensstal, hobbyruimte en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 07.74.81 hectaren. Het object is aan de voorkant, alsmede aan de achterkant vrij gelegen met vrij uitzicht over het mooie landschap van Haaren. Haaren is een dorp gelegen in de provincie Noord-Brabant en heeft 5.875 inwoners (2020). Haaren is omringd door prachtige natuurgebieden zoals Nationaal Park De Loonse & Drunense Duinen, het Helvoirts Broek, de Leemkuilen, Oisterwijkse Bossen en Vennen en de Kampina en daardoor een zeer geschikte locatie voor een mooie fiets- of wandeltocht in de natuur. Haaren leefde vanouds van de landbouw, maar tegenwoordig zijn er veel boomkwekerijen.

KADASTRALE GEGEVENS
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure 

BESTEMMING
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure 

NUTSVOORZIENINGEN:
Het object is aangesloten op drinkwaterleiding, elektriciteitsnet, aardgas. drukriolering, telefoon, glasvezel, in de straat aangelegd maar het woonhuis is (nog) niet aangesloten

OMSCHRIJVING:
Woonboerderij:
- bouwjaar 1868.
- de inhoud, inclusief achterhuis, bedraagt ca. 1.050 m³.
- opgetrokken in steense muren van baksteen waar in de jaren ’70 een nieuwe muur eromheen is geplaatst en ook meteen is na geïsoleerd. 
- dak beschoten met houten delen en gedekt met dakpannen. 
- kozijnen van hardhout, grotendeels voorzien van enkele beglazing.
- centrale verwarming op aardgas (HR ketel, ca. 2000) in alle woon- en verblijfsruimten, de woonkamer en keuken is voorzien van een kachel ten behoeve van 
 bijverwarming.
- begane grondvloer van beton en verdiepingsvloer van hout.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure. 

Voormalig ligboxenstal / oude schuur / werktuigenloods:
Voormalig ligboxenstal:
- bouwjaar onbekend.
- afmetingen ca. 33 m x ca. 13.50 m = ca. 450 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 5 á 6 m.
Oude schuur: 
- bouwjaar 1868.
- afmetingen ca. 20 m x ca. 10 m = ca. 200 m². 
Werktuigenloods:
- bouwjaar ca. 1980.
- afmetingen ca. 12 m x ca. 9.50 = ca. 115 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 4 á 5 m. 
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure. 

Voormalig vleesvarkensstal:
- bouwjaar 1970.
- afmetingen ca. 41 m x ca. 9 m = ca. 375 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 3.50 m.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure. 

Voormalig jongveestal / voormalig varkensstal (hobbyruimte):
Voormalig jongveestal:
- bouwjaar 1980.
- afmetingen ca. 25 m x ca. 15 m = ca. 375 m², goothoogte ca. 2.50 m, nokhoogte ca. 4.50 m.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure. 

Voormalig varkensstal / hobbyruimte:
- bouwjaar 1980.
- afmetingen ca. 10 m x 10 m = ca. 100 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 4 m.
Zie verder onze uitgebreide verkoopbrochure. 

ERFVERHARDING:
- verharding van gebakken klinkers / stelconplaten 
- kavelpad van gebakken klinkers / stelconplaten 

LANDBOUWGRONDEN:
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure. 

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP / KOPEN 
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de 
aangegeven wijze worden uitgebracht:

KOOP 1:
Een agrarische locatie, bestaande uit een langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een voormalig ligboxenstal/oude schuur/werktuigenloods, voormalig vleesvarkensstal, voormalig jongveestal/ varkensstal, hobbyruimte en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van 03.38.31 hectaren, staande en gelegen te HAAREN aan de Holstraat 2. 

KOOP 2:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.03.70 hectaren, gelegen te HAAREN aan de Hollenhoekweg / Kovelsweg. 

KOOP 3: massa van KOOP 1 en KOOP 2:
Een agrarische locatie, bestaande uit een langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een voormalig ligboxenstal/oude schuur/werktuigenloods, voormalig vleesvarkensstal, voormalig jongveestal/ varkensstal, hobbyruimte en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van 05.42.01 hectaren, staande en gelegen te HAAREN aan de Holstraat 2. 

KOOP 4 (Veldkavel 1):
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.32.80 hectaren, gelegen te HAAREN aan de Holstraat. 

KOOP 5:
Een agrarische locatie, bestaande uit een langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een voormalig ligboxenstal/oude schuur/werktuigenloods, voormalig vleesvarkensstal, voormalig jongveestal/ varkensstal, hobbyruimte en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 07.74.81 hectaren, staande en gelegen te HAAREN aan de Holstraat 2. 

SCHOUW - SLOOTONDERHOUD 
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure. 

LEVERING: 
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 1 juli 2021 bij Daamen, De Kort en Van Tuijl Notarissen (DKT Notarissen), gevestigd te Udenhout en kantoorhoudende aldaar aan de Schoorstraat 5 (5071 RA); telefoonnummer: 013 – 549 49 39; email: udenhout@dktnotarissen.nl
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht, en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht. 
Koper heeft het recht vóóraf het object te inspecteren.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend. 

BEREGENINGSVERGUNNING:
De beregeningsvergunning is geraadpleegd op de Bodemkaart (GIS) van het Waterschap:
•	Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
-  aantal installaties	: 1
-  capaciteit		    : 70 m³/uur
-  aantal putten	    : 1

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig. 
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 11 juni 2021 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Daamen, De Kort en Van Tuijl Notarissen (DKT Notarissen), gevestigd te Udenhout en kantoorhoudende aldaar aan de Schoorstraat 5 (5071 RA); telefoonnummer: 013 – 549 49 39; email: udenhout@dktnotarissen.nl; in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Haaren, Holstraat 2 ”. 
De notaris opent slechts de enveloppe en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. 
De kosten van het openen van de enveloppe door de notaris komt voor rekening van verkoper.

verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. 
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig. 
BEZICHTIGING:
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder 06 – 22 66 15 80 of via 073 - 217 35 80. De heer Van Gendt zal u rondleiden. 
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

INFORMATIE
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.
Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. 
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken