1.jpg 4.jpg 5.jpg 3.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 2.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg
Verkocht

Verkocht: TWEE BOUWKAVELS (2 en 3) voor het bouwen van twee-onder-een kap langgevelboerderij op een perc.opp. van ieder ca. 1.150 m2.

€ 320.000,- k.k.
Adres: De Kuilen 12a, 5466 PN Veghel
Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 1.150 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

TWEE BOUWKAVELS (2 en 3) voor het bouwen van twee-onder-een kap langgevelboerderij met bijgebouw op een perc.opp. van ieder ca. 1.150 m2.
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Bouwgrond
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Donderdag 14 juli 2022
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900561
Vraagprijs € 320.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 14 juli 2022
Laatste wijziging Dinsdag 2 augustus 2022
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1.150 m²
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Meierijstad Gemeente R 939
Perceeloppervlakte 1.150 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

TWEE BOUWKAVELS (2 en 3) voor het bouwen van twee-onder-een kap langgevelboerderij met bijgebouw op een perc.opp. van ieder ca. 1.150 m2.

Indeling

In het buitengebied van EERDE (gemeente Meierijstad) aan De Kuilen nabij 12a - 13, gelegen DRIE BOUWKAVELS voor het bouwen van EEN vrijstaande woning met bijgebouw op een perceeloppervlakte van 4.375 m2 en TWEE twee-onder-een kap langgevelboerderij op een perceeloppervlakte van ieder ca. 1.150 m2.
De bouwkavels zijn gelegen op een fraaie locatie, in het landelijk agrarische buitengebied van Eerde aan De Kuilen. Het zijn unieke kavels met vrij uitzicht.
De drie nieuwe kavels betreffen Ruimte-voor-Ruimte kavels en zijn conform de Gebiedsvisie Buitengebied in Ontwikkeling allen gelegen in een bebouwingsconcentratie.

LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED:
De locatie is gelegen buiten de bebouwde kom, ten zuiden van de kern Eerde, gelegen op een afstand van circa 400 meter, in een bebouwingsconcentratie. De kern Eerde maakt deel uit van de gemeente Meierijstad. De Rijksweg A50 is gelegen op een afstand van circa 1 km.
De locatie is gelegen op korte afstand van circa 100 m van bos en groen Logtenburg.

Eerde ligt in een groene oase, met recreatieve en toeristische mogelijkheden. Aaneengroeien met Veghel is niet aan de orde. Eerde kan een eigen ruimtelijke ontwikkeling ondergaan als toeristische parel. Dit vraagt een fraai dorp en landschap, toename van kleinschalige verblijfsmogelijkheden en verstrekking van de natuur, ter compensatie van de afnemende landbouw.

Dit is voor u een unieke kans om te bouwen c.q. te wonen in een groene omgeving, met landerijen en het centrum van Eerde op korte afstand.

BOUWKAVEL 2:
Ontsluiting vanaf De Kuilen.
Bouwkavel voor het bouwen van een twee-onder-een kap langgevelboerderij met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 1.150 m2. Kadastraal bekend:
Gemeente VEGHEL, sectie R, nummer 939 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.11.50 ha
Op dit perceel wordt het achterhuis van de boerderij gebouwd volgens het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan van het bestemmingsplan.
Koper van bouwkavel 2 zal samen met de eigenaar van de bestaande bedrijfswoning nr 13 ieder voor 50% de struweel strook van totaal 5 m breedte op de grens van de percelen aanleggen op zijn perceel en ieder op zijn eigen kosten.

BOUWKAVEL 3:
Ontsluiting vanaf De Kuilen.
Bouwkavel voor het bouwen van een twee-onder-een kap langgevelboerderij met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 1.150 m2. Kadastraal bekend:
Gemeente VEGHEL, sectie R, nummer 939 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.11.50 ha
Op dit perceel wordt het voorhuis van de langgevelboerderij gebouwd volgens het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan van het bestemmingsplan.
Voor op het perceel is een boom aanwezig.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente VEGHEL, sectie R, nummer 939 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.11.50 ha
Gemeente VEGHEL, sectie R, nummer 939 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.11.50 ha

Aantekening kadaster:
- Perceel is belast met een Opstalrecht Nutsvoorziening ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
- Met betrekking tot het perceel is een ruilverkavelingsovereenkomst ingeschreven.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

STEDENBOUWKUNDIG OPZET / VERKAVELING:
Het plan bestaat uit vier woningen:
Op te richten twee-onder-een kap in de vorm van een langgevelboerderij met ieder een bijgebouw van 150 m2.
Vrijstaande woning (oriëntatie op Het Loo).
Herbouw bedrijfswoning met een bijgebouw van 300 m2 (De Kuilen 13 te Eerde): deze woning wordt niet verkocht.

Een bijgebouw is toegestaan met een oppervlakte van maximaal 150 m2, goothoogte 3,3 meter en nokhoogte 6 meter.
Daarnaast gelden sloop-bonusregels.
Afwijkend van de standaardregels is daarnaast de inhoud van de Ruimte voor Ruimte woningen, deze bedraagt maximaal 900 m3.
De goothoogte van de langgevelboerderij op kavel 2 en 3 worden begrensd op 3,5 meter; en de mogelijkheid tot het realiseren van een bijgebouw van maximaal 150 m2.

Beeldkwaliteit:
Er worden drie nieuwe woningen toegevoegd in deze ontwikkeling, op grond van het gemeentelijk beleid dient hiervoor een beeldkwaliteitsplan aangeleverd te worden.

Langgevelboerderij:
Een beeldkwaliteitsplan is met name van belang voor de gewenste uitstraling van de “langgevelboerderij”. Bij dit type bebouwing speelt ook de situering van bijgebouwen en de erfinrichting een belangrijke rol.

Tweekapper (langgevelboerderij):
Situering:
- binnen bouwvlak
Architectuur:
- zadeldak
- nokrichting evenwijdig aan weg
- uitstraling langgevelboerderij, dat wil zeggen duidelijk visueel onderscheid tussen woongedeelte / stalgedeelte (lage goothoogte deze wordt begrensd op 3,5
meter in de planregels (standaard is 4,5 meter)
Materiaalgebruik:
- gebakken materialen (bakstenen en dakpannen), dak optioneel gedeeltelijk riet.
- detailleringen en lijsten van ramen en deuren in hout.

Bijbehorende bouwwerken (bij langgevelboerderij)
- situering achter de woningen (naast de woning wordt bestemmingsplanmatig uitgesloten) om het gewenste eindbeeld te bewerkstellingen.
- bijgebouwen zijn in hoofdvorm en kap afgestemd op die van het hoofdgebouw en zijn qua hoogte en massa ondergeschikt aan het hoofdgebouw
- aanbouwen blijven onder lijn van de daklijst.

Omdat de kavels verkocht worden aan derden is een schetsplan nog niet aan de orde.
In plaats daarvan wordt gewerkt met sfeerbeelden. Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

BESTEMMING:
Krachtens het bestemmingsplan “Ontwikkelplan sanering varkenshouderij” van de gemeente Meierijstad, ontwerp d.d. 05 april 2022 is het perceel als volgt bestemd:
Enkelbestemming: Wonen.
Bouwvlak: Bouwvlak.
Functieaanduiding: Specifieke vorm van wonen – ruimte voor ruimtewoning.
Bouwaanduiding: Twee-aaneen.
Bouwaanduiding: Bijgebouwen uitgesloten.
Maatvoering: Maximum aantal wooneenheden: 2.
Maatvoering: Maximum aantal wooneenheden: 1.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – toerisme.
Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – radar.

De raad zal het bestemmingsplan medio september 2022 vaststellen, zoals door de gemeente aangegeven.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

De Kuilen 12a en 13:
Deze ontwikkeling omvat het toevoegen van drie Ruimte voor Ruimte woningen. Verder krijgt de huidige bedrijfswoning een woonbestemming. Er is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Bestemmingsplanregels: zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

Ontwerpbestemmingsplan “Ontwikkelplan sanering varkenshouderij” ligt vanaf 07 april 2022 voor een periode van zes weken ter inzage:
De Kuilen 13 Veghel Bedrijfswoning wordt burgerwoning, met vervangende nieuwbouw met groter woninginhoud / extra bijgebouwen.
Bodemonderzoek resultaten: zie onze uitgebreide verkoopbrochure.
Opmerking: De afwateringszone schuren is verwijderd en afgevoerd op 21 juni 2021, de stortbonnen heeft de verkoper ter inzage.
Opmerking: De afwateringszone is afgevoerd en hiervan zijn stortbonnen van 21 juni 2021.

NUTSVOORZIENINGEN / BEPLANTING:
De koper zal op zijn kosten alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen naar de woning aanleggen.
De koper zal op zijn kosten de in- en uitrit voor de bouwkavel aanleggen.
De koper zal op zijn kosten de beplanting aanleggen, zoals in het landschapsplan opgenomen, zie verkoopbrochure.

BTW / OVERDRACHTSBELASTING:
De bouwkavel wordt met BTW geleverd, hierdoor is de overdrachtsbelasting niet van toepassing, wel komen de kosten voor het opstellen van de akte van levering, kosten voor het opstellen van hypotheekakte en kosten voor onderzoek in het kadaster en uitmeetkosten van het kadaster voor rekening koper.

BEZICHTIGING:
U kunt de bouwkavels op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 –53 39 76 30 of telefoon 073 – 217 35 80. De heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zltoadvies.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

AANVAARDING:
De aanvaarding is in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt:

Bouwkavel 2:
Voor het bouwen van een tweeondereenkap langgevelboerderij met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 1.150 m2
€ 320.000,-- kosten koper

Bouwkavel 3:
Voor het bouwen van een tweeondereenkap langgevelboerderij met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 1.150 m2
€ 320.000.-- kosten koper

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken